[ MENU DODATKOWE ]Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacja Badawcza im.prof.T.Efnera

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki, profesor zwyczajny badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-67-25
e-mail: tomasz.gruszecki@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy

 • Mieczysław Bieniek, pracownik gospodarczy
 • Tadeusz Boczkal, strażnik ochrony mienia
 • mgr inż. Mirosław Frydrych, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 669-216-429
  e-mail: miroslaw.frydrych@up.lublin.pl
 • Jan Kozdroń, pracownik gospodarczy
 • Krzysztof Kozdroń, pracownik gospodarczy
 • dr Marek Szymanowski, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-73
  e-mail: marek.szymanowski@up.lublin.pl
 • mgr inż. Katarzyna Wiercińska, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-73
  e-mail: katarzyna.wiercinska@up.lublin.pl

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Czesława Lipecka, profesor emerytowany, tel. 81-445-60-48