[ MENU DODATKOWE ]Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacja Badawcza im.prof.T.Efnera

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki, profesor zwyczajny
tel. 81-445-67-25
e-mail: tomasz.gruszecki@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

  Profesorowie uczelni

  Adiunkci

  Asystenci

  Pozostali pracownicy

  • Mieczysław Bieniek, pracownik gospodarczy
  • Tadeusz Boczkal, strażnik ochrony mienia
  • mgr inż. Mirosław Frydrych, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 82-569-16-27
  • Jan Kozdroń, pracownik gospodarczy
  • Krzysztof Kozdroń, pracownik gospodarczy
  • dr Marek Szymanowski, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-78
   e-mail: marek.szymanowski@up.lublin.pl
  • mgr inż. Katarzyna Wiercińska, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-73
   e-mail: katarzyna.wiercinska@up.lublin.pl

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Czesława Lipecka, profesor emerytowany, tel. 81-445-60-48