[ MENU DODATKOWE ]Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
Kierownik: dr hab. Jadwiga Żebrowska, profesor uczelni badwczo-dydaktyczny
tel. 81-445-60-29
e-mail: jadwiga.zebrowska@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy

Profesorowie emerytowani

  • prof.dr hab. Jerzy Hortyński, profesor emerytowany, tel. 81-445-69-38