[ MENU DODATKOWE ]


Samorząd Doktorantów

14.02.2014

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Koło Naukowe Biologów i Hodowców Zwierząt zapraszają na I Krajową Konferencję Doktorantów pt.: „Środowisko – Zwierzę – Produkt”, która odbędzie się 31.03.2014 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

 

Obrady będą obejmować następujące zagadnienia:
a) biologia
b) nauki rolnicze
c) hodowla zwierząt
d) ochrona środowiska
e) nauki o żywności

(referaty do 10 min, postery o wymiarach 70/90cm)
Zgłoszenia [karta zgłoszeniowa] oraz streszczenia prac nieprzekraczające 1 strony (format zapisu - doc, czcionka Times New Roman 12, marginesy 2,5 cm, interlinia 1,0) należy przesłać mailem na adres: doktoranciuplublin@gmail.com w terminie do 5.03.2014r.
Opłata konferencyjna 200 PLN (obejmuje materiały konferencyjne, jeden nocleg, obiad i kolację w dniu konferencji) powinna być dokonana do dnia 20.03.2014r. na konto:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bank PKO SA O/Lublin
55 1240 5497 1111 0000 5011 6807
z dopiskiem: Środowisko - Zwierzę - Produkt


Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość modyfikacji powyższego komunikatu w zależności od liczby i charakteru nadsyłanych prac.
Szczegółowy plan konferencji oraz harmonogram wystąpień zostanie przesłany do 26.03.2014r.
Serdecznie zapraszamy !


« wstecz