[ MENU DODATKOWE ]


Samorząd Doktorantów

05.03.2015

 

           
Opis: logo_UP
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

UNIVERSITY of LIFE SCIENCES IN LUBLIN
FACULTY OF BIOLOGY AND ANIMAL BREEDING
 
ul. Akademicka 13                                                                  tel.081/445-66-11, 445-69-91.

20-950 Lublin, Poland                                                      fax.081/445-66-85, 445-66-11

 
Opis: logo-bih
 

            Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Koło Naukowe Biologów i Hodowców Zwierząt zapraszają na II Krajową Konferencję Doktorantów
pt.: „Środowisko – Zwierzę – Produkt”, która odbędzie się 14.04.2015 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

[karta zgłoszeniowa]

 Obrady będą obejmować następujące zagadnienia:

a)      biologia

b)      nauki rolnicze                                    1) referaty do 10 min –wyłącznie prace badawcze

c)      hodowla zwierząt                             w języku polskim lub angielskim

d)     ochrona środowiska                           2) postery o wymiarach 70/90cm

e)      nauki o żywności

            Zgłoszenia (karta zgłoszeniowa w załączniku) oraz streszczenia prac nieprzekraczające 1 strony (format zapisu – doc, czcionka Times New Roman 12, marginesy 2,5 cm, interlinia 1,0) należy przesłać mailem na adres: pietrzaks@interia.pl
w terminie do 15.03.2015 r.

Opłata konferencyjna dla osób spoza UP – Lublin -250 PLN (obejmuje materiały konferencyjne, jeden nocleg, obiad i kolację w dniu konferencji) powinna być dokonana do dnia 20.03.2014r. na konto:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bank PKO SA O/Lublin
55 1240 5497 1111 0000 5011 6807
z dopiskiem: Środowisko - Zwierzę - Produkt
 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość modyfikacji programu w zależności
od liczby i charakteru nadsyłanych prac.

 
Serdecznie zapraszamy !
 

OPIEKUN KNBiHZ                    PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

 
prof. dr hab. Sławomir Pietrzak                                mgr inż. Krzysztof Mazurek

 


« wstecz