[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

30.10.2019

Zapraszamy do udziału w V edycji Konkursu i Programu Akredytacyjnego "Studia z Przyszłością", którego organizatorem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Uzyskanie naszego Certyfikatu zapewnia rozpoznawalność kierunku i jego promocję w ogólnopolskiej skali.

 

Do Programu "Studia z Przyszłością" mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich, jak również studia podyplomowe, specjalności, szkoły doktorskie, prowadzone w polskich szkołach wyższych.

 

Certyfikatem Studia z Przyszłością wyróżniane są kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.

 

O przyznaniu wyróżnień decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, pracujących m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Śląskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W Komisji zasiądą również przedstawiciele środowiska gospodarczego i organizacji pozarządowych zajmujących się jakością kształcenia.

 

Kierunek studiów (I lub II stopnia, studiów jednolitych magisterskich, studiów podyplomowych, szkołę doktorską bądź specjalność na kierunku studiów) może zostać zgłoszony do Konkursu zarówno przez Rektora uczelni, jak i kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej (np. dziekana wydziału) czy też kierownika jednostki nadzorującej merytorycznie kształcenie na danym kierunku (np. dyrektora instytutu, kierownika katedry).

 

Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie na adres Organizatora wypełnionego Kwestionariusza akredytacyjnego wraz z załącznikiem w postaci opisu efektów kształcenia dla zgłaszanego kierunku.

 

Zgłoszenia w V edycji Programu (2019/2020) przyjmowane są do 13 grudnia 2019 roku (piątek).

 

Szczególy na stronie internetowej studiazprzyszloscia.pl


« wstecz