[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

02.10.2019

Centrum Nauki zaprasza kadrę badawczo-dydaktyczną na bezpłatne szkolenie "Flipped Classroom", które odbędzie się w dniach 5 - 6 listopada 2019 r. (wtorek-środa, 2 dni), w godzinach 8.00-14.30.

Jest ono organizowane w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program szkolenia obejmuje:

1. Metoda Flipped Classroom – wprowadzenie. Historia, omówienie metody, przykłady zastosowania metody w praktyce:

  • Projektowanie oraz tworzenie materiałów dydaktycznych do nauki w domu;
  • Najszybsze oraz najefektywniejsze metody tworzenia materiałów;
  • Przegląd szeregu nowoczesnych oraz darmowych narzędzi informatycznych wspomagających tworzenie treści e-learningowych;
  • Najlepsze praktyki oraz przykłady.

2. Prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi – m.in. metodą case study, dyskusji moderowanej, debatami, inscenizacjami, metodami projektowymi/problemowymi etc. Najlepsze praktyki oraz przykłady.
3. Projektowanie programu zajęć z wykorzystaniem Flipped Classroom
4. Problemy i wyzwania związane z Flipped Classroom
. Metody przekazywania studentom materiałów dydaktycznych do nauki zdalnej. Motywowanie studentów do pracy samodzielnej.
5. Projekt indywidualny - plan wykorzystanie metody Flipped Classroom w wybranym przedmiocie prowadzonym przez nauczyciela akademickiego.

Celem szkolenia jest
zapoznanie Uczestników z metodą nauczania polegającą na odwróceniu kolejności zadań edukacyjnych (studenci dostają do domu materiały, z których mają się przygotować do zajęć (teoria), a podczas zajęć akademickich prowadzona jest dyskusja/case study), a także z doborem odpowiednich form przekazywania materiałów dydaktycznych do zajęć oraz metod prowadzenia dyskusji/case study itp.

Uczestnicy szkolenia mają zapewniony catering podczas każdego dnia szkoleniowego.

Liczba miejsc na szkoleniu: 12.
Uwaga! Liczy się kolejność zgłoszeń.


Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie załączonego poniżej formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami. Komplet dokumentów należy złożyć w terminie do 15.10.2019 r. (liczy się data wpłynięcia dokumentów) w Biurze Projektu:

Centrum Nauki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
pokój 463
Osoba do kontaktu:
Anna Krawczyk, tel. 81 445-66-61, e-mail: anna.krawczyk@up.lublin.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OŚWIADCZENIE


Serdecznie zapraszamy do kontaktu i przesyłania zgłoszeń na szkolenie.

 


« wstecz