[ MENU DODATKOWE ]


Komunikaty

11.01.2019

Studenci IV roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz IV roku studiów niestacjonarnych kier. Dietetyka - korzystający ze świadczeń pomocy materialnej, którzy będą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia w UP w Lublinie maja prawo korzystania z pomocy materialnej i są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

1.stypendium socjalne - wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (załącznik nr 1) oraz oświadczenie dotyczące aktualnej sytuacji materialnej i rodzinnej (załącznik nr 6)

2.stypendium rektora dla najlepszych studentów - wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (załącznik nr 3) oraz odpowiednio załącznik nr 3a, 3b, 3c, 3d. Zgodnie z par 36 pkt 1 Regulaminu stypendium rektora dla najlepszych studentów możeotrzymać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów (czyli za IV rok, VII semestr) wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

3.stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych (załącznik nr 2) oraz aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Spraw Socjalnych Studentów w terminie do 11 marca 2019 r.

 

Student, który ukończył studia pierwszego stopnia w innej uczelni i podejmuje studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie od semestru letniego ma prawo ubiegać się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypednium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga) na zasadch obowiazujących studentów UP w Lublinie w roku akademickim 2018/2019.

 

Wnioski o pomoce materialne oraz miejsce w domu studenckim należy złożyć w Dziale Spraw Socjlanych Studentów, ul. Langiewicza 6 (DS "CEBION") w terminie do 11 marca 2019 r.


« wstecz