[ MENU DODATKOWE ]


Komunikaty

03.07.2019

 

Od 1 sierpnia 2019 r. można składać wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2019/2020. Wnioski będą przyjmowanie do 7 paździenika 2019 r. W okresie od listopada 2019 r. do czerwca 2020 r. wnioski będą przyjmowane między 1 a 5 dniem każdego miesiąca. W tym okresie można ubiegać się o przyznaie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.