[ MENU DODATKOWE ]


Komunikaty

01.02.2019

11.01.2019
  
02.07.2018

Wymagane dokumenty do starania się o pomoc materialną

02.07.2018
   
26.06.2018

 

Od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019. Wnioski będą przyjmowanie do 5 paździenika 2018 r. W okresie od listopada 2018 r. do czerwca 2019 r. wnioski będą przyjmowane między 1 a 10 dniem każdego miesiąca. W tym okresie można ubiegać się o przyznaie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.

10.01.2018

NOWE ZASADY PUNKTACJI WYNIKÓW SPORTOWYCH

załącznik do Zarządzenia NR 49 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 26 września 2017 r.

09.02.2017

Komunikat dla studentów oraz doktorantów z niepełnasprawnościami

 

27.09.2016