[ MENU DODATKOWE ]


Pomoc materialna i akademiki

« wstecz

Czym zajmuje się Dział Spraw Socjalnych Studentów?

 

Podstawowym zadaniem Działu Spraw Socjalnych Studentów jest realizacja świadczeń materialnych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranów a także prowadzenie działalności domów studenckich, a w szczególności:

 

  • prowadzenie spraw związanych z funduszem pomocy materialnej dla studentów w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz o regulamin pomocy materialnej studentom UP w Lublinie
  • współpraca z dziekanatami poszczególnych Wydziałów, z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego oraz z Radami Mieszkańców domów studenckich UP w Lublinie
  • prowadzenie działalności sprawozdawczej o pomocy materialnej
  • wydawanie zaświadczeń o wysokości pobieranej pomocy materialnej
  • sprawy ubezpieczeniowe studentów - ubezpieczenie zdrowotne.

 

 

Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie z siedzibą przy ul. Akademickiej 13, 20- 950 Lublin.

Dane osobowe studenta przetwarzane są przez ADO w celu realizacji zadań i obowiązków wynikających z : art. 170  ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. NR 164 poz. 1365, z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ma Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Dane osobowe przekazane Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Lublinie nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane innym podmiotom chyba, że dzieje się to w przypadku: wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą lub przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

Ma Pani/ Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

 


Aktualne komunikaty »


Kontakt »