[ MENU DODATKOWE ]


Ogłoszenia o obronach rozpraw doktorskich

09.12.2016weterynaria

publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Andrzeja Żmudy na stopień doktora nauk weterynaryjnych tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ bezobjawowych zakażeń norek wirusem choroby aleuckiej na odporność humoralną po szczepieniu przeciwko nosówce"

 

05.12.2016foodscience

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Skrzypczak na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia tytuł rozprawy doktorskiej: „Wykorzystanie wybranych szczepów Lactobacillus helveticus w serowarskich kulturach starterowych”.

 

02.12.2016biologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Pastwy Tytuł rozprawy doktorskiej: „Polimorfizm wybranych genów osi somatotropowej i stresu u świń rasy puławskiej”.

 

01.12.2016agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Olek na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomia. Tytuł rozprawy: "Ocena możliwości poprawiania Triticum durum Desf. pod względem poziomu elementów plonowania kłosa i tolerancji na niskie pH gleby"

 

01.12.2016agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Wieremczuka na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomii. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Studia nad wartością cech użytkowych odmian i populacji pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) zróżnicowanych pod względem pochodzenia geograficznego"

 

25.11.2016agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Zygmunta Kwiatkowskiego na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: ochrona i kształtowanie środowiska tytuł rozprawy doktorskiej: „Odpady wiertnicze w strategii kształtowania właściwości gleb i ich rekultywacji na terenach zdegradowanych”

 

08.12.2016ogrodnictwo

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Agnieszki Sawickiej pt.: „Biologia wzrostu i rozwoju oraz plonowanie i skład chemiczny ostropestu plamistego (Silybum marianum L. Gaertn.) w zależności od terminu siewu oraz frakcji użytego materiału rozmnożeniowego”

 

22.11.2016biologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Natalii Koperskiej - tytuł rozprawy doktorskiej: „Zawartość makro- i mikroelementów w mleku produkowanym w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych z intensywnym (PMR) i tradycyjnym systemem żywienia krów”.

 

22.11.2016ogrodnictwo

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Krystyny Rysiak pt.: „Ocena przydatności dwudziestu taksonów bylin rosnących w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie do nasadzeń jako rośliny okrywowe”

 

22.11.2016ogrodnictwo

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Marii Kosior pt.: „Cechy jakościowe plonu selera listkowego (Apium graveolens L. var. secalinum Alef.) w aspekcie przydatności do mrożenia i suszenia”