[ MENU DODATKOWE ]


Ogłoszenia o obronach rozpraw doktorskich

23.06.2017biologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Malwiny Zofii Merskiej - Kazanowskiej  Tytuł rozprawy doktorskiej:„Efektywność stosowania drożdży i probiotyku w żywieniu indyczek”

20.06.2017

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Tomasza Pawła Próchniaka pt.Kryteria selekcyjne we wczesnej ocenie wartości hodowlanej koni sportowych”.

03.07.2017ogrodnictwo

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Patrycji Janeczek pt.: „Regulacja wzrostu i rozwoju wybranych gatunków bylin ogrodowych w uprawie na kwiat cięty”

02.06.2017

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek.wet. Piotra Józefa Paluszaka Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ różnych metod higienizacji gnojowicy na przeżywalność wybranych drobnoustrojów patogennych i jaj Ascaris suum"

30.05.2017

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mumtaza Mati Mansour Kasha, MSc Tytuł rozprawy doktorskiej: „Produkcyjna i fizjologiczna odpowiedź organizmu owiec na preparat przeciwpasożytniczy zawierający roślinne olejki eteryczne”

12.05.2017biologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Karrara Imada Abdulsahib Al - Shammari, MSc Tytuł rozprawy doktorskiej: „The use of chosen plant extracts in various aspects of Japanese quail production” „Wykorzystanie wybranych ekstraktów roślinnych w różnych aspektach użytkowania przepiórki japońskiej”

 

08.05.2017

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Justyny Libery na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia tytuł rozprawy doktorskiej: Technologia karkówki wieprzowej fermentowanej przy udziale probiotyków z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium".

10.04.2017biologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mohammeda Jard Kadhim, MSc Tytuł rozprawy doktorskiej: „The effect of propolis and bee poleen on selected production parameters in Japanese quail (Coturnix japonica)”. „Wpływ propolisu oraz pyłku pszczelego na wybrane parametry produkcyjne przepiórek japońskich (Coturnix japonica)”.

14.03.2017weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Marcina Zająca na stopień doktora nauk weterynaryjnych tytuł rozprawy doktorskiej: Ocena występowania korelacji pomiędzy klinicznym nasileniem zmian skórnych ocenianych metodą CADESI 03 a wybranymi parametrami biofizycznymi skóry w przebiegu atypowego zapalenia skóry psów

 

10.03.2017wiprowip

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza mgr inż. Agaty Blicharz-Kani na temat „Kształtowanie cech fizykochemicznych bulw topinamburu (Helianthus tuberosus L.) zróżnicowaną obróbką cieplną”