[ MENU DODATKOWE ]


Ogłoszenia o obronach rozpraw doktorskich

29.05.2018wipro

 
TDz. 531/os/2018                  
                           Lublin, dnia 28.05.2018 r.
 
 OGŁOSZENIE
O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
 
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
 zawiadamia, że
w dniu  12 czerwca 2018 r. o godz. 10.30
w Sali Posiedzeń Rady Wydziału (134),  przy ul. Głębokiej 28
odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk rolniczych
w dyscyplinie inżynieria rolnicza
mgr. Szymona Gabriela Ignaciuka
na temat:  „Procedury postoptymalizacyjne wybranych zagadnień transportowych w inżynierii rolniczej”
 
 
promotor:
dr hab. Jacek Wawrzosek  - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
promotor pomocniczy
dr Andrzej Bochniak - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
recenzenci:
1. dr hab. inż. Andrzej Szymanek – Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
2. dr hab. inż. Piotr Sawicki – Politechnika Poznańska
 
Rozprawa doktorska jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademickiej 15. Z Recenzjami rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Dziekanacie WIP UP w Lublinie oraz na stronie internetowej wydziału.
 
Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji
/-/ prof. dr hab. Andrzej Marczuk


« wstecz