[ MENU DODATKOWE ]


Ogłoszenia o obronach rozpraw doktorskich

04.07.2018wipro

 TDz. 531/os/2018 

                                                Lublin,  dnia 29.06.2018 r.


OGŁOSZENIE

O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

DZIEKAN  I  RADA  WYDZIAŁU  INŻYNIERII  PRODUKCJI
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE

 zawiadamia, że
w dniu  11 lipca 2018 r. o godz. 10.00
w Sali Posiedzeń Rady Wydziału (134),  przy ul. Głębokiej 28
odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk rolniczych
w dyscyplinie inżynieria rolnicza
mgr  inż. Ewy Polańczyk
na temat:
„Wspomaganie efektywności optymalizowanej produkcji pieczarek”

 

promotor:
dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak  prof. nadzw. Politechniki Opolskiej -
promotor pomocniczy
dr Andrzej Bochniak - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


recenzenci:
 1.  dr hab. inż. Adam Koniuszy prof. nadzw. Zachodniopomorskiego   Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
2. dr hab. inż. Tomasz Piskier – Politechnika Koszalińska

 
Rozprawa doktorska jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademickiej 15. Z Recenzjami rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Dziekanacie WIP UP w Lublinie oraz na stronie internetowej wydziału.

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji
/-/ prof. dr hab. Andrzej Marczuk

 


« wstecz