[ MENU DODATKOWE ]


Ogłoszenia o obronach rozpraw doktorskich

29.05.2018wipro

 

 TDz. 531/os/2018

Lublin, dnia 21.05.2018 r.

 
 
OGŁOSZENIE
O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
 DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
 zawiadamia, że
w dniu  07 czerwca 2018 r. o godz. 11.00
w sali posiedzeń rady wydziału (134),  przy ul. Głębokiej 28
odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk rolniczych
w dyscyplinie inżynieria rolnicza
mgr. inż. Grzegorza Andrzeja Tatara
na temat:  „Diagnostyczna identyfikacja technicznych i formalnych uwarunkowań wypadkowości w produkcji
wybranych surowców opakowaniowych"
 
promotor:
dr hab. inż. Dariusz Góral  - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 
recenzenci:
1.    prof. dr hab. Klaudiusz Lenik - Politechnika Lubelska
2.    dr hab. Monika Stoma - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
 
Rozprawa doktorska jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademickiej 15. Z Recenzjami rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Dziekanacie WIP UP w Lublinie oraz na stronie internetowej wydziału. 
 
Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji
/-/ prof. dr hab. Andrzej Marczuk


« wstecz