[ MENU DODATKOWE ]


Ogłoszenia o obronach rozpraw doktorskich

04.12.2018foodscience

 

 

Vdz.531/os/2018-2019

Lublin 03.12.2018 r.

 

 

 
Zawiadomienie
 

Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zawiadamiają, że

w dniu17 grudnia 2018 roku o godz. 0900 w sali Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii (nr 15), ul. Skromna 8 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Pauliny Kęski

 

na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia tytuł rozprawy doktorskiej: „Białka polędwicy wieprzowej surowo dojrzewającej jako potencjalne źródło bioaktywnych peptydów – badania in silico i in vitro”.

 

Promotor:

- dr hab. Joanna Stadnik prof. nadzw.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
 
 
Recenzenci:

- dr hab. Bożena Danyluk – UP w Poznaniu

- dr hab. Anna Iwaniak prof. nadzw. – UW-M w Olsztynie

 

 

Rozprawa doktorska jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15, streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej UP w Lublinie.


« wstecz