[ MENU DODATKOWE ]


Ogłoszenia o obronach rozpraw doktorskich

31.05.2016weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Przemysława Bartoszka na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: „Badania porównawcze nad kształtowaniem się wybranych wskaźników hematologicznych, biochemicznych i odpornościowych u klaczy Konika polskiego w okresie okołoporodowym”

 

30.05.2016ogrodnictwo

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Barbary Abramczyk pt.: „Różnorodność gatunkowa grzybów zasiedlających pędy roślin sadowniczych i charakterystyka genetyczna Phomopsis spp.”

 

25.05.2016weterynaria

 Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr M.Grzybka na stopień doktora nauk weterynaryjnych

23.05.2016biologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Sylwii Nisztuk - Pacek Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wybrane elementy genomiki zwierząt futerkowych z rodziny Canidae”.

 

17.05.2016wiprowip

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej dr inż. Izabeli Piaseckiej pt. „Oddziaływania procesorów fotowoltaicznych na środowisko naturalne”

 

12.05.2016biologia

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Karoliny Kasprzak: Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena zmienności genetycznej siedmiu środkowoeuropejskich ras bydła na podstawie markerów molekularnych”.

12.05.2016biologia

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Karoliny Kasprzak: Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena zmienności genetycznej siedmiu środkowoeuropejskich ras bydła na podstawie markerów molekularnych”.

09.05.2016wiprowip

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Ewy Anny Sosińskiej pt. "Technologiczno-techniczne uwarunkowania dotyczące wykorzystania owocu dyni na cele spożywcze"

26.04.2016weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Olech na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: „Rola i znaczenie badań laboratoryjnych w profilaktyce i leczeniu podklinicznych i atypowych stanów niedoborowych u krów mlecznych”

 

04.03.2016foodscience

Pubiiczna dyskusja nad rozprawą mgr. inż. Michała W. Pałysa na temat: „Mikrobiologiczna konwersja sacharydów do kwasu mlekowego przez nowo wyizolowane szczepy grzybów z rodzaju Rhizopus".