[ MENU DODATKOWE ]


Ogłoszenia o obronach rozpraw doktorskich

05.09.2016biologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Pietrzaka Tytuł rozprawy doktorskiej: „Efektywność wykorzystania preparatu białkowego z lucerny (Medicago sativa L.) w żywieniu świń”.

 

17.06.2016foodscience

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Staszowskiej na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ metod obróbki cieplnej na jakość mięsa karpia i pstrąga tęczowego”.

 

10.06.2016weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Oliwiera Teodorowskiego na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej:„Wpływ immunostymulatora Zylexis na immunogenność szczepionki Nobivac Tricat Trio u kotów”

 

09.06.2016agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Ewy Wójcik w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie agronomia tytuł rozprawy doktorskiej: „Związki konkurencyjne między badanymi czynnikami produkcji w towarowych gospodarstwach rolnych”

 

31.05.2016weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Iwony Starczewskiej na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ kwasu hialuronowego na przebieg ogólnoustrojowej odpowiedzi zapalnej u świni wywołanej urazem termicznym”

 

31.05.2016weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Przemysława Bartoszka na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: „Badania porównawcze nad kształtowaniem się wybranych wskaźników hematologicznych, biochemicznych i odpornościowych u klaczy Konika polskiego w okresie okołoporodowym”

 

30.05.2016ogrodnictwo

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Barbary Abramczyk pt.: „Różnorodność gatunkowa grzybów zasiedlających pędy roślin sadowniczych i charakterystyka genetyczna Phomopsis spp.”

 

25.05.2016weterynaria

 Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr M.Grzybka na stopień doktora nauk weterynaryjnych

23.05.2016biologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Sylwii Nisztuk - Pacek Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wybrane elementy genomiki zwierząt futerkowych z rodziny Canidae”.

 

17.05.2016wiprowip

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej dr inż. Izabeli Piaseckiej pt. „Oddziaływania procesorów fotowoltaicznych na środowisko naturalne”