[ MENU DODATKOWE ]


Ogłoszenia o obronach rozpraw doktorskich

25.10.2016weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Beaty Dzięgiel na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: „Epidemiologia anaplazmozy granulocytarnej u zwierząt”

 

25.10.2016weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Michała Bartnickiego na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: „Badania nad markerami przebiegu babeszjozy u psów”

 

30.09.2016wiprowip

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Ireny Kołtun na temat „Efektywność mechanizacji w gospodarstwach rodzinnych o zrównoważonej produkcji rolniczej”

 

28.09.2016ogrodnictwo

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Magdaleny Kamińskiej pt.: „Porównanie budowy ostrogi wewnętrznej w kwiatach u nekatarujących i beznektarowych przedstawicieli rodzaju Epidendrum L. (Laeliinae, Orchidaceae)”

 

26.09.2016biologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Grażyny Kusior Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ systemu żywienia oraz kastracji immunologicznej na efekty tuczu, profil metaboliczny krwi i wybrane cechy przewodu pokarmowego ”.

 

05.09.2016foodscience

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Sachadyn-Król. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ ozonowania nasion rzepaku na jakość oleju”.

05.09.2016biologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Pietrzaka Tytuł rozprawy doktorskiej: „Efektywność wykorzystania preparatu białkowego z lucerny (Medicago sativa L.) w żywieniu świń”.

 

17.06.2016foodscience

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Staszowskiej na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ metod obróbki cieplnej na jakość mięsa karpia i pstrąga tęczowego”.

 

10.06.2016weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Oliwiera Teodorowskiego na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej:„Wpływ immunostymulatora Zylexis na immunogenność szczepionki Nobivac Tricat Trio u kotów”

 

09.06.2016agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Ewy Wójcik w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie agronomia tytuł rozprawy doktorskiej: „Związki konkurencyjne między badanymi czynnikami produkcji w towarowych gospodarstwach rolnych”