foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Postępowania habilitacyjne:

28.02.2019

 

 

Harmonogram Postępowania Habilitacyjnego dr Marioli Samsonowicz

 

30 stycznia 2019 r.

Wniosek dr Marioli Samsonowicz do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

1 lutego 2019 r.

Wszczęcie  przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów postępowania habilitacyjnego dr Marioli Samsonowicz w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

20 lutego 2019 r.

Podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwały w sprawie powołania dr hab. Michała Świecy prof. UP na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Marioli Samsonowicz stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

8 kwietnia 2019 r.

Wpłyniecie do Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu w dniu 1 kwietnia 2019 r., na podstawie art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), Komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego dr Marioli Samsonowicz, w składzie:

1. przewodniczący Komisji - prof. dr hab. Teresa Fortuna -Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

2. sekretarz Komisji - dr hab. Joanna Stadnik prof. UP - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

3. recenzent Komisji - prof. dr hab. Ryszard Amarowicz – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

4. recenzent Komisji - dr hab. Antoni Szumny prof. UPWr - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

5. recenzent Komisji - dr hab. Michał Świeca prof. UP - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

6. członek Komisji - dr hab. n. o zdr. Joanna Suliburska - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

7. członek Komisji - dr hab. Tadeusz Paszko prof. UP - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

17 kwietnia 2019 r.

Powiadomienie przez Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ww. osób o powołaniu ich w skład Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Marioli Samsonowicz oraz przekazanie dokumentacji sprawy

23 maja 2019 r.

Wpłynięcie recenzji sporządzonej przez dr hab. Michała Świecę prof. UP

25 maja 2019 r.

Wpłynięcie recenzji sporządzonej przez prof. dr hab. Ryszarda Amarowicza

27 maja 2019 r.

Wpłynięcie recenzji sporządzonej przez dr hab. Antoniego Szumnego prof. UPWr

 

 

DOKUMENTY:

 


« wstecz