foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Postępowania habilitacyjne:

22.03.2019

 

 

Harmonogram Postępowania Habilitacyjnego dr inż. Anny Jakubczyk

 

1

21.02.2019 - Wniosek dr inż. Anny Jakubczyk do Centralnej Komisji w Sprawie Stopni
 i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.

2

21.02.2019 - Wszczęto postępowanie habilitacyjne dr inż. Annie Jakubczyk
w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.

3

20.03.2019 - Rada Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania dr hab. inż. Małgorzaty Karwowskiej profesor uczelni na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym o nadanie dr inż. Annie Jakubczyk stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.

 

 

 

DOKUMENTY:

 


« wstecz