foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Postępowania habilitacyjne:

17.09.2016

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

   

1.

08 czerwca 2016 roku - do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek dr. Dariusza Kowalczyka o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

2.

08 czerwca 2016 roku – wszczęto postępowanie habilitacyjne dr. Dariuszowi Kowalczykowi w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

3. 

29 czerwca 2016 roku Rada Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania: dr. hab. Dariusza Stasiaka na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr. Dariuszowi Kowalczykowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia

4. 

12 września 2016 roku do Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wpłynęła z dnia 09 maja 2016 r. decyzja Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, która na podstawie art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1852 ze zm.), powołała Komisję habilitacyjną, w skład której weszli:

1. przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Teresa Fortuna – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

2. sekretarz Komisji - dr hab. Adam Waśko - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

3. recenzent – prof. dr hab. Jan Michniewicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

4. recenzent – prof. dr hab. Andrzej Lenart – SGGW w Warszawie

5. recenzent – dr hab. Dariusz Stasiak - Uniwersytet Przyrodniczy      w Lublinie

6. członek komisji – prof. dr hab. Helena Panfil-Kincewicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

7. członek komisji – prof. dr hab. Jerzy Jamroz - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

5.

12 września Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomiła: prof. dr hab. Jana Michniewicza i prof. dr hab. Andrzeja Lenarta o decyzji Centralnej Komisji o powołaniu na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr. inż. Dariuszowi Kowalczykowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii  żywności i żywienia

6.

17 października wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr. inż. Dariusza Kowalczyka opracowana przez prof. dr. hab. Andrzeja Lenarta

7.

21 października wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr. inż. Dariusza Kowalczyka opracowana przez dr. hab. Dariusza Stasiaka

8.

28 października wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr. inż. Dariusza Kowalczyka opracowana przez prof. dr. hab. Jana Michniewicza

 

 DOKUMENTY:

 


« wstecz