UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

Aktualności

16.06.2017

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło 14 czerwca 2017 r. nabór wniosków grantowych w następujących konkursach:
SONATA 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem - www.
SONATA BIS 7 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem - www.   

• MAESTRO 9 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe - www.
HARMONIA 9 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej - www.

 

Aktualne konkursy NCN -  plik do pobrania


Kontakt: CENTRUM NAUKI, ZESPÓŁ DS. PROJEKTÓW I FUNDUSZY - NR POKOJU 463
Pan Paweł Litwińczuk – tel. 81 445 65 99
Pani Katarzyna Ruczkowska – tel. 81 445 69 70


« wstecz