UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

Aktualności

08.06.2017

Program Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy.

Cel Funduszu
Celem Funduszu jest wspieranie współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz Ukrainy i integracja tych państw z Unią Europejską, z położeniem nacisku na cztery aspekty: innowacyjność, wymiar regionalny, młodzież, zrównoważony rozwój.

Obszary wsparcia
Każdy projekt powinien być związany z jednym lub dwoma obszarami tematycznymi programu:
- Kultura i wspólna tożsamość;
- Edukacja i budowanie potencjału;
- Środowisko;
- Wartości demokratyczne, media;
- Polityka publiczna i partnerstwa instytucjonalne;
- Wymiany naukowe i współpraca badawcza;
- Rozwój lokalny, przedsiębiorczość, turystyka;
- Rozwój społeczny.
Wyjaśnienie i doprecyzowanie powyższych obszarów znajduje się w przewodniku.

Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Projekty muszą obejmować co najmniej trzy podmioty z trzech różnych krajów V4. Jeżeli o grant aplikuje organizacja z Ukrainy, partnerami projektu muszą być co najmniej trzy kraje V4.

Dofinansowanie
Granty Wyszehradzkie mają dwie kategorie finansowe: do 6000 euro i od 6001 euro (ta druga dotyczy także Grantów Strategicznych). Grant wypłacany jest w transzach.

Czas trwania
Projekty mogą być realizowane przez maksymalnie 12 miesięcy (całkowity okres trwania projektu). Granty strategiczne - przez okres od 12 do 36 miesięcy.

Kto może ubiegać się o fundusze:
Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje i osoby fizyczne. Preferowane są organizacje pozarządowe, społeczne, władze lokalne, gminne. Akceptowane są też wnioski od szkół publicznych, uniwersytetów, instytutów badawczych i - ogólnie - instytucji publicznych. Instytucje rządowe (w tym takie jednostki jak Instytut Polski) nie mogą aplikować i nie mogą być partnerami projektów. Na stronie Funduszu znajduje się wyszukiwarka partnerów.

Terminy składania wniosków:
Dwa nabory: do 1 września 2017 oraz do 1 grudnia 2017.

 

Dodatkowe informacje nt. IVF dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego: http://visegradfund.org.

 

Osoby zainteresowane konkursem zapraszamy do kontaktu z Centrum Nauki:

Izabela Czaja Banasiak tel. 81 445 69 68,

e-mail: izabela.czaja@up.lublin.pl


« wstecz