[ MENU DODATKOWE ]


Komunikaty prasowe

26.04.2011medialne

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza przedstawicieli wszystkich gałęzi biznesu do konsultowania oferty studiów podyplomowych i kursów dokształcających. Swoje uwagi oraz propozycje można zgłaszać bezpośrednio do Centrum Kształcenia Ustawicznego UP Lublin. Dzięki temu możliwe będzie konstruowanie programu edukacyjnego w pełni odpowiadającego potrzebom rynku pracy.

Postęp naukowo-technologiczny i budowa gospodarki opartej na wiedzy wymagają od uczelni stałego dostosowywania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

Jak mówi dr Renata Reszka, Kierownik Centrum Kształcenia Ustawicznego, jednostki odpowiedzialnej za studia podyplomowe w UP: „Uwagi od pracodawców to najcenniejsza wskazówka przy konstruowaniu programu nauczania przyszłych absolwentów naszych studiów podyplomowych i kursów. Wiedza wyniesiona ze starannie dobranych przedmiotów powinna pozwalać na praktyczne zastosowanie. Czekamy na sugestie dotyczące zarówno obecnej oferty (np. potrzeby modyfikacji programów) jak i tworzenia nowych kierunków.”

W jaki sposób przekazać swoje uwagi? Uczelnia czeka na informację pod adresem e-mail cku@up.lublin.pl, numerem telefonicznym: 81 4456630 lub listownie: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin. Możliwe jest również osobiste spotkanie w tej sprawie, po uprzednim ustaleniu terminu.
 

Konsultacje to również okazja dla przedsiębiorstw do nawiązania ściślejszej współpracy z uczelnią w zakresie oferty badań naukowych, organizacji staży i praktyk, a także promocji wśród absolwentów.

Obecnie w ofercie UP Lublin znajduje się 19 kierunków studiów podyplomowych. Najpopularniejsze z nich (według danych z 2010 roku) to m.in. Analityka Laboratoryjna w Ochronie Środowiska, Diagnostyka Molekularna, Zarządzanie Jakością w Produkcji Żywności. Uczelnia jest w stanie prowadzić kursy dokształcające (zgodne z kierunkami studiów i prowadzonych badań naukowych) dostosowane do konkretnych potrzeb zainteresowanych przedstawicieli biznesu.


Współpraca uczelni z sektorem gospodarki to jedna z priorytetowych zmian ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, które zaczną obowiązywać 1 października 2011 r.

Więcej informacji:

dr Renata Reszka, Kierownik Centrum Kształcenia Ustawicznego, tel. 081 445 66 30
Strona internetowa: www.cku.up.lublin.pl


Szczegółowa oferta studiów podyplomowych:

1. Analityka Laboratoryjna w Ochronie Środowiska
2. Diagnostyka Molekularna
3. Doradztwo w Obszarach Wiejskich
4. Marketing i Zarządzanie w Agrobiznesie
5. Menedżer Ekologicznej Produkcji Żywności
6. Nowoczesne Rolnictwo (realizowane w Zamościu)
7. Ochrona i Kształtowanie Środowiska Przyrodniczego
8. Odnawialne Źródła Energii (realizowane w Zamościu)
9. Pielęgniarstwo Zwierząt
10. Specjalistyczne Użytkowanie i Ochrona Zdrowia Koni
11. Studia Hipologiczne
12. Studia Rolnicze dla Absolwentów Kierunków Nierolniczych
13. Studia Specjalizacyjne z Zakresu Chorób Psów i Kotów
14. Techniki Gastronomiczne w Turystyce
15. Technika i Technologia Produkcji Pasz
16. Towaroznawstwo i Obrót Żywnością
17. Zarządzanie Jakością w Produkcji Żywności
18. Zarządzanie Systemami Środowiska
19. Zapewnienie Jakości w Produkcji Owoców i Warzyw
 


« wstecz