[ MENU DODATKOWE ]


Komunikaty prasowe

19.06.2012medialne

19 czerwca br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu laboratoryjnego - porozumienie o darowiźnie w tym zakresie podpisali: Rektor prof. dr hab. Marian Wesołowski oraz Komendant Wojewódzki Policji insp. Igor Parfieniuk.


Sprzęt będzie wykorzystywany do celów szkoleniowych i dydaktycznych, przede wszystkim na kierunku biologia, na specjalności biologia sądowa, którą uczelnia uruchomiła w lutym br. Specjalność ma przygotoywawać m.in. do pracy technika laboratoryjnego, a program studiów powstał we współpracy z policją, która jest odpowiedzialna również za część zajęć.


Wśród przekazanego sprzętu znajdują się m.in. termocykler, sekwenator, mikroskop fluorescencyjny, aparat do pomiaru ilości DNA - łącznie 17 pozycji. Urządzenia te do niedawna stanowiły cenne wyposażenie pracowni Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Lublinie. Wartość urządzeń to kwota ponad 600 tys. złotych.
 

"To cenny materiał dydaktyczny. Wpłynie to bezpośrednio na jakość kształcenia oraz lepsze przygotowanie absolwentów do przyszłej pracy zawodowej. Liczymy, że studenci specjalności biologia sądowa wyniosą dużo wiedzy i praktycznych umijętności, tym bardziej, że będą ją prowadzić także specjaliści z Komendy Wojewódzkiej Policji." - powiedział Rektor, prof. dr hab. Marian Wesołowski.

Specjalność biologia sądowa prowadzona jest na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt - gdzie odpowiedzialna jest za specjalność: Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej.
 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie chce oferować swoim studentom praktyczne wykształcenie – stąd szczególny nacisk na praktykę w trakcie studiów i podejmowane wysiłki, by zapewnić studentom jak najlepsze do tego warunki. Współpraca z policją jest elementem obranego celu.
 

Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, a Lubelską Komendą Wojewódzką Policji zostało podpisane 5 grudnia 2011 r. Jego przedmiotem jest rozwój badań naukowych i dydaktyki. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.
 


« wstecz