promocja   Dział Komunikacji
i Wymiany Akademickiej

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin, IVp. mapa JAK TRAFIĆ?
tel. (+ 81) 445 66 91, 445 65 12, e-mail: promocja@up.lublin.plMedia o nas - wybór najciekawszych artykułów

20.06.2018

Ropa naftowa, węgiel i gaz ziemny sa najważniejszym - lecz wyczerpywalnym źródłem energii na świecie. Z wielu względów wciąż poszukiwane sa alternatywne źródła, które będą wydajne a jednocześnie niedestrukcyjne dla środowiska naturalnego. Ogromny potencjał tkwi obecnie w biomasie, która jest ogólnodostępna i zawiera małą zawartość siarki i popiołu. Termin "biomasa" oznacza produkty i pozostałości przemysłu rolno-spożywczego pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Jej wadą jest mała wartość opałowa, wysoka wilgotność i zawartość substrancji lotnych.  Dr hab. inż. Joanna Szyszlak-Bargłowicz, dr hab. inż. Grzegorz Zając, dr hab. Andrzej Kuranc, dr hab. inż. Tomasz Słowik, mgr inż. Agnieszk Dudziak, dr hab. Monika Stoma oraz dr inż. Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przedstawiają wyniki badań nad biomasą w artykule pt. "Właściwości chemiczne wybranych produktów odpadowych przetwórstwa rolno-spożywczego w aspekcie ich energetycznego wykorzystania" opublikowanym na łamach "Przemysłu chemicznego".  Na podstawie wyników badań przeprowadzonych na łuskach: orzecha włoskiego i laskowego oraz słonecznika wysnuto wnioski, iż stanowią one cenny surowiec lignocelulozowy, a co za tym idzie mają podobne parametry do produktów drzewnych.

 

szczegóły w artykule:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« wstecz