Menu

Wyjazdy dydaktyczne STA

« wstecz

ilustracja

 

 

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych 

(STA - Teaching Staff Mobility for Assignments)

 
 
 
Wyjazdy nauczycieli akademickich mogą być realizowane tylko i wyłącznie do uczelni, z którymi Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną w ramach programu Erasmus+ (patrz umowy z krajami partnerskimi).
 
Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest przeprowadzenie co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów w uczelni kraju partnerskiego (spoza UE).
 
Pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej musi być zrealizowany od 1 lutego 2020 do 30 czerwca 2021.
Wymagana długość wyjazdu to 5 dni roboczych pobytu.
 
Przewidywana liczba wyjazdów dydaktycznych STA do zrealizowania w projekcie - 6 wyjazdów STA
Albania - 2 wyjazdy
Chiny - 1 wyjazd
Gruzja - 1 wyjazd
Rosja - 2 wyjazdy