[ MENU DODATKOWE ]


Pomoc materialna i akademiki

« wstecz

Czym zajmuje się Dział Spraw Socjalnych Studentów?

 

Podstawowym zadaniem Działu Spraw Socjalnych Studentów jest realizacja świadczeń materialnych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranów a także prowadzenie działalności domów studenckich, a w szczególności:

 

  • prowadzenie spraw związanych z funduszem pomocy materialnej dla studentów w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz o regulamin pomocy materialnej studentom UP w Lublinie
  • współpraca z dziekanatami poszczególnych Wydziałów, z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego oraz z Radami Mieszkańców domów studenckich UP w Lublinie
  • prowadzenie działalności sprawozdawczej o pomocy materialnej
  • wydawanie zaświadczeń o wysokości pobieranej pomocy materialnej
  • sprawy ubezpieczeniowe studentów - ubezpieczenie zdrowotne.

 

 

 


Aktualne komunikaty »


Kontakt »