[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności

09.06.2016

 

KOMUNIKAT

 

Kandydaci na I rok studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

są zobowiązani do internetowej rejestracji.

 

https://irk.up.lublin.pl/

 

 1. Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą jeżeli kandydat:

  • założy konto, wprowadzi wszystkie niezbędne dane osobowe i adresowe,dokona wyboru kierunku/kierunków studiów (nie ma ograniczenia),
  • uzupełni dane o wykształceniu, 
  • wpisze wyniki z matury (dotyczy studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich) lub średnią ocen z dyplomu (dotyczy studiów drugiego stopnia),
  • wniesie opłatę rekrutacyjną za wybrane kierunki i formy studiów oraz uzyska potwierdzenie o wpływie opłaty na konto bankowe UP w Lublinie. 

 

Kandydaci nie składają żadnych dokumentów do czasu ogłoszenia wyników.

 

 1. Kandydatów na kierunek architektura krajobrazu obowiązuje dodatkowo egzamin praktyczny z rysunku odręcznego, który odbędzie się 20 września 2016 r. (godz. 9.00). Każdy kandydat po zamknięciu rejestracji otrzyma w systemie IRK informację o miejscu egzaminu (numer sali). Szczegółowe informacje na temat egzaminu są umieszczone w harmonogramie rekrutacji w zakładce: REKRUTACJA 2016-2017.
 1. Kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo obowiązuje dodatkowo sprawdzian z kontaktu z koniem w dniu 20 września 2016 r. (godz. 9.00). Szczegółowe informacje na temat sprawdzianu są umieszczone w kryteriach przyjęć na kierunek hipologia i jeździectwo oraz w harmonogramie rekrutacji w zakładce: REKRUTACJA 2016-2017.

 1. Informacje dla olimpijczyków są umieszczone na stronie w zakładce: Kandydaci/ REKRUTACJA 2016-2017. W czasie rejestracji internetowej kandydaci - olimpijczycy mają obowiązek zaznaczyć opcję olimpijczyk i dołączyć scan dokumentu poświadczającego uprawnienia.
 2. Dokumenty można złożyć osobiście albo wysłać pocztą albo mogą być dostarczone przez osobę upoważnioną przez kandydata do złożenia dokumentów.
 3. Wykaz dokumentów na studia jest umieszczony w załączniku nr 1 i 2 do harmonogramu rekrutacji w zakładce: REKRUTACJA 2016-2017, a także na osobistym koncie kandydata w IRK.
 4. Wszyscy kandydaci powinni zapoznać się z harmonogramem rekrutacji zamieszczonym w zakładce: REKRUTACJA 2016-2017.

 


« wstecz