Biblioteka  

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin,
Sekretariat: tel. (81) 445-62-28. | Wypożyczalnia: tel. (81) 445-62-25
e-mail: biblioteka.glowna@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Informacje o bazach

BioOne

Platforma BioOne Complite jest miejscem współpracy naukowców, wydawców i bibliotekarzy dążących do udostępnienia szerokim kręgom odbiorców dostępu do najnowszych wyników badań z zakresu szeroko rozumianych nauk przyrodniczych. Została założona w 1999 roku w Waszyngtonie. Jest organizacją non-profit. W zamierzeniu założycieli  baza ma być  tanią wersją konkurującą z wydawnictwami komercyjnymi, zapewniającą porównywalną jakość merytoryczną, globalny zasięg oraz technologię dostosowaną do  potrzeb odbiorcy.


Aktualnie zawiera kolekcję online złożoną z 200 czasopism naukowych  w których publikują niezależni naukowcy. Około 40% zawartości kolekcji  jest publikowana jedynie na platformie BioOne, a ponad 74%  zgromadzonego materiału jest indeksowana przez ISI Thomson Reuters.


Tematyka gromadzonych w bazie czasopism poświęcona jest takim naukom jak: agronomia, biochemia i biologia molekularna, biofizyka, biologia, biologia ewolucyjna, biologia komórkowa, biologia morska i słodkowodna, biologia reprodukcyjna, edukacja, ekologia, entomologia, genetyka i dziedziczenie, geografia fizyczna, geologia, inżynieria, leśnictwo, limnologia, mikrobiologia, nauki o roślinach, nauki o środowisku, ornitologia, paleontologia, parazytologia, radiologia, medycyna nuklearna, rolnictwo, nauki o zwierzętach, rybołówstwo, weterynaria, zoologia. BioOne jako jedyna platforma udostępnia prawo archiwizacji całej kolekcji czasopism według roczników, bez obowiązku utrzymywania prenumeraty drukowanej.


Platforma BioOne Complete dostarcza użytkownikom  różnorodnych narzędzi pomagających w procesie wyszukiwania poszukiwanych materiałów. Są nimi alerty pomagające monitorować najnowsze treści, linki do artykułów, RSS, listy najczęściej cytowanych artykułów i czasopism oraz  możliwość pobrania lub oznaczenia „ulubionych” artykułów .  Jest baza bardzo prosta w obsłudze i przyjazna dla użytkowników. Wyszukiwanie można prowadzić na dwóch poziomach : prostym - poprzez wpisanie nazwiska autora lub tytułu dzieła i zaawansowanym.
Na podstawie: http://www.bioone.org/page/about

« wstecz