foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów

20-704 Lublin, ul. Skromna 8
Kierownik: prof. dr hab. Waldemar Gustaw, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-462-33-06
e-mail: waldemar.gustaw@up.lublin.pl, www

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

    Adiunkci

    Asystenci

    Pracownicy

    Profesorowie emerytowani