[ MENU DODATKOWE ]


Edukacja zdalna

12.10.2020

 


 

PLATFORMA NAUCZANIA ZDALNEGO

EDUPORTAL

 


 

 

Linkiem do platformy nauki zdalnej EDUPORTAL jest:

 

 http://platformaedukacyjna.up.lublin.pl/

 

 

EWENTUALNE PROBLEMY 

 

Nauczycieli prosimy aby problemy zgłaszali na adres:

eduportal@up.lublin.pl

 

Studenci piszą na office365@up.lublin.pl

 

Autoryzacja logowania do platformy Eduportal odbywa sie poprzez usługę Office 365 

[ więcej informacji ]

 


 

 

KOMUNIKATY BIEŻĄCE DLA NAUCZYCIELI 

 

 


 

 [tworzenie zespołów, spotkań wirtualnych, zadań i sprawdzianów ]


 

 


 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

 

Materiały szkoleniowe z zakresu obsługi platformy EDUPORTAL dostępne są dla każdego Nauczyciela Akademickiego po zalogowaniu w panelu frontowym:

 

 

 


 

 

 

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW

 

[ INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW DOSTĘPNA PO ZALOGOWANIU DO EDUPORTALU ]

[ widok instrukcji dla studenta

[ widok informacji dla studenta w WD ]