[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla doktorantów

04.06.2013studenci

 

 
Szanowni Państwo,
 

Po sukcesie pierwszego numeru czasopisma "StRuNa - Biuletyn Młodych Naukowców" przekazujemy informację o rozpoczęciu naboru tekstów do kolejnego, wrześniowego wydania tego interdyscyplinarnego pisma prezentującego osiągnięcia naukowe studentów i doktorantów. 

 

Celem prowadzonego naboru jest umożliwienie najmłodszym przedstawicielom społeczności akademickiej opublikowania artykułów mogących wnieść wkład w rozwój nauki.


Redakcja nie przyjmuje żadnych wstępnych założeń odnośnie tego, z jakimi dyscyplinami naukowymi mają być związani autorzy artykułów, ani jakie mają reprezentować typy uczelni czy ośrodki akademickie. "StRuNa" jest ogólnopolskim (niezwiązanym z żadną uczelnią), niezależnym (wydawanym przez organizację pozarządową) drukowanym czasopismem naukowym (ISSN 2299-3088).

 

Nieprzekraczalny termin przyjmowania kompletnych publikacji, spełniających wszystkie wymogi formalne, upływa 17 czerwca 2013 r., o godzinie 23:59. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://struna.edu.pl/biuletyn-mlodych-naukowcow.html

 

Uprzejmie prosimy o poinformowanie na stronach internetowych Państwa Uczelni o możliwości zgłaszania tekstów do ogólnopolskiego czasopisma naukowego studentów i doktorantów. Poniżej przekazujemy treść ogłoszenia oraz logo czasopisma do ewentualnego wykorzystania.

 

Z poważaniem,
Tomasz Lewiński
z-ca redaktora naczelnego

 ____________________________________________________________
 
Trzeci nabór artykułów do czasopisma naukowego „StRuNa – Biuletyn Młodych Naukowców” już trwa!
 

„StRuNa” jest ogólnopolskim (niezwiązanym z żadną uczelnią), niezależnym (wydawanym przez organizację pozarządową) drukowanym czasopismem naukowym (ISSN 2299-3088). Celem prowadzonego naboru jest umożliwienie najmłodszym przedstawicielom społeczności akademickiej opublikowania artykułów mogących wnieść wkład w rozwój nauki.

Najlepsze teksty zgłoszone w naborze trzecim ukażą się drukiem we wrześniu 2013 roku. Redakcja nie przyjmuje żadnych wstępnych założeń odnośnie tego, z jakimi dyscyplinami naukowymi mają być związani autorzy artykułów, ani jakie mają reprezentować typy uczelni czy ośrodki akademickie.

 

Ogłoszenie naboru

1. Zgłoszenia w ramach trzeciego naboru można przesyłać od momentu jego ogłoszenia, tj. od 20 maja 2013 r., od godziny 20:00.
2. Obowiązują zasady naboru umieszczone w zakładce "biuletyn modych naukowców".
3. W przypadku pojawienia się niejasności dotyczących zasad naboru należy skierować zapytanie na adres redakcja@struna.edu.pl . W ciągu pięciu dni roboczych odpowiedź zostanie skierowana bezpośrednio do autora zapytania lub pojawi się w postaci komunikatu umieszczonego na www.struna.edu.pl. Redakcja nie udziela odpowiedzi autorom zapytań, których wątpliwości zostały już wyjaśnione we wcześniejszych komunikatach umieszczonych w zakładce „Biuletyn Młodych Naukowców”.
4. Żaden tekst zgłoszony do pierwszego naboru „StRuNy” nie może brać udziału w trzecim naborze. Osoby, które brały udział w naborze drugim mogą zgłaszać poprawione wersje swoich artykułów do naboru trzeciego.
5. Autor artykułu naukowego w dniu przesłania zgłoszenia musi posiadać status studenta lub doktoranta.

 

Koniec naboru

Nieprzekraczalny termin przyjmowania kompletnych publikacji, spełniających wszystkie wymogi formalne, upływa 17 czerwca 2013 r., o godzinie 23:59.

 
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
http://struna.edu.pl/biuletyn-mlodych-naukowcow.html

 


« wstecz