[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla doktorantów

14.05.2013pracownicy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Priorytet III - Kapitał dla innowacji, Działanie 3.3 - Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP, Poddziałanie 3.3.1 - Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu, Projekt „Aktywizacja i podnoszenie kompetencji podmiotów rynku aniołów biznesu w Polsce”.

 

Szanowni Państwo,

 

Sieć aniołów biznesu Lewiatan Business Angels wspólnie z Konfederacją Lewiatan zapraszają pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów na seminarium dotyczące komercjalizacji technologii, które odbędzie się 21 maja br. na Politechnice Lubelskiej, przyul. Nadbystrzyckiej 38 D w budynku stołówki w sali białej. 

 

Agenda

 

8:30 – 09:00 Rejestracja

09:00 – 9:10 Powitanie

9:10 – 10:40 Temat ochrona patentowa i badania patentowe

10:40 – 10:55 Przerwa kawowa

10:55 – 11:40 Early stage investors – kluczowy element rozwoju technologicznych start-upów.

11:40 – 13:10 Marketing Due Diligence, czyli analiza potencjału i zagrożeń rynkowych w odniesieniu do projektów naukowych

13:10 – 13:40 Lunch

13:40 – 15:10 Komercjalizacja projektów naukowych

15:10 – 15:30 Przerwa kawowa

15:30 – 17:00 Zagadnienia dotyczące transferu i komercjalizacji technologii

 

 

Uczestnictwo w seminariach jest bezpłatne, niemniej ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.. Na seminaria należy rejestrować się za pomocą formularzy dostępnych na stronie www.lba.pl/kalendarium, odnajdując informacje na temat niniejszego spotkania.

 

 

Zapraszamy!

 


« wstecz