[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla doktorantów


 

ZAPISY NA EGZAMIN TELC do 7.05.2014 r.

w sekretariacie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w Lublinie ul. Głęboka 28 pokój 2.42 II p.

Aby wziąć udział w egzaminie należy:
*Dokonać wpłaty na konto UP w Lublinie
Bank Pekao S.A. 55 1240 5497 1111 0000 5011 6807
w wysokości:
POZIOM B1 - 350 PLN
POZIOM B2 430 PLN
Z DOPISKIEM: EGZAMIN TELC plus język i poziom

*Dokonać rejestracji w sekretariacie Studium (ul. Głęboka 28 pokój 2.42 II piętro) dostarczając xero dowodu wpłaty.
*Podczas rejestracji można zgłaszać również pary na egzamin ustny.


Termin EGZAMINU pisemnego i ustnego: 14 czerwca 2014, godzina 9.00


UWAGA
• Po dokonaniu wpłaty nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej
• Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny, ani z jednej osoby na drugą
• Osobom nieobecnym na egzaminie przysługuje zwrot opłaty po przedstawieniu zwolnienia lekarskiego. Pobierana jest tylko opłata za zgłoszenie egzaminu w wysokości 45 zł/os.
• W grupach 1-3 osobowych obowiązuje dopłata w wysokości 50zł od osoby
• W grupach 4-6 osobowych obowiązuje dopłata w wysokości 30 zł od osoby
• Egzaminy oceniane są we Frankfurcie nad Menem. Informacja o wynikach (ok. 8 tygodni po egzaminie)w Centrum  Egzaminacyjnym TELC –Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w Lublinie.
• Egzamin rozpoczyna się punktualnie. Kandydaci zobowiązani są zgłosić się na egzamin 15 minut przed podaną godziną.
• Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie dowodu tożsamości wraz ze zdjęciem.
• Na egzamin należy obowiązkowo zabrać ołówek i gumkę.
• Listy kandydatów na egzamin wywieszane są na 2 tygodnie przed egzaminem w siedzibie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.


« wstecz