[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla doktorantów

28.11.2014studenci

 

Zapraszamy na Panelowe Spotkanie Dyskusyjne "Innowacje w praktyce" oraz III Wystawę Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo - Pomiarowych i Nowych Technologii, które odbędzie się 10 i 11 grudnia 2014 r. w Targach Lublin  (ul. Dworcowa 11).

Adresaci: kadra zarządzająca, przedsiębiorcy, pracownicy naukowi oraz studenci, doktoranci.

Podczas spotkań i wystawy będzie można zapoznać się z  innowacyjnymi rozwiązaniami technologii wytarzania oraz konstrukcją sprzętu badawczego wiodących firm polskich i zagranicznych. Przewidziano: warsztaty, konsultacje oraz prezentacje multimedialne innowacyjnych rozwiązań technicznych. Uczestnicy paneli i warsztatów otrzymają certyfikaty.

Oferujemy wykonanie przykładowych  pomiarów na własnych próbkach badawczych.
 

 

[ ZAPROSZENIE]

 

[ AGENDA ] 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA - PRZEDSIĘBIORCA

FORMULARZ ZGŁOSZENIA -  PRACOWNIK NAUKOWY, STUDENT

 

 

Kontakt na adres e-mail: kontakt@cine.com.pl

Strona internetowa: www.cine.com.pl

Główni organizatorzy: Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie oraz Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych we współpracy z Biurem Rozwoju, Promocji i Kooperacji Politechniki Lubelskiej.

Współorganizatorzy: Targi Lublin, Biura  Promocji: Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu  Medycznego w Lublinie, UMCS w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, PWSZ Chełm, PWSZ Zamość, WSEI w Lublinie, Urząd Miejski w Lublinie, Urząd Marszałkowski w Lublinie, Lubelski Klub Biznesu.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest płatne. Opłaty za uczestnictwo przeznaczone będą na pokrycie kosztów: organizacyjnych, wynajęcie sal, obsługę techniczną, opracowanie materiałów konferencyjnych w formie monografii, opublikowanie informacji na temat wystawców oraz opłat za publikacje wybranych artykułów naukowych w czasopismach A oraz B zamieszczonych  na listach MNiSW.

 

 

 


« wstecz