[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla doktorantów

    
20.09.2016

Zarządzenie 35/2016 z dnia 20.09.2016 w sprawie zmieniające Zarządzenie Rektora nr 50 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

01.09.2016

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem nr 50 Rektora UP w Lublinie z dnia 16 września 2015 r. oraz regulaminem przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego doktoranci składają do kierownika studiów doktoranckich za pośrednictwem Działu Organizacji Studiów w terminie od 21 września do 5 października.

 
30.05.2016pracownicy
   
    
29.04.2016studenci
  
28.04.2016pracownicy

2 maja - godziny rektorskie

27.04.2016studenci