[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla doktorantów

14.11.2017studenci

Politechnika Świętokrzyska zaprasza do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca, organizowanego od 2010 r. przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach.

 

Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonegodo ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Organizatorzy oczekują również na zgłoszenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, w której współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni. 
 
Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w 46. Międzynarodowej Wystawie wynalazków w Genewie w dniach 11 - 15 kwietnia 2018 r. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w genewie. Nasi Laureaci zdobyli na tej prestiżowej wystawie 13 złotych, 13 srebrnych i 4 brązowe medale oraz liczne nagrody specjalne. Ponadto laureaci zaprezentują swoje rozwi azaniana Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków.
 
Nabór zgłoszeń trwa od 1 listopada 2017 r. do 15 stycznia 2018 r.
 
Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.cowi.tu.kielce.pl
 
Informacje na temat konkursu można uzyskać w Centrum Ochrony Własności Intelektualnej Politechniki Świętokrzyskiej:
Malgorzata Kita, mchechelska@tu.kielce.pl, tel. 41 34 24 358
Kail Kot, kkot@tu.kielce.pl, tel. 41 34 24 387 


« wstecz