[ MENU DODATKOWE ]


Wydz. Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Dobrostan różnych gatunków zwierząt

 

Opis: Uczestnicy wykładu będą mogli poznać najnowsze trendy w interpretowaniu pojęcia dobrostanu zwierząt. Uwzględniona zostanie specyfika wymagań gatunkowych odnośnie żywienia, warunków utrzymania, profilaktyki zdrowotnej i leczenia oraz potrzeb behawioralnych zwierząt reprezentujących różne gatunki.

 

Prowadzący: Wanda Krupa

 

Liczba osób: do 30

Lokalizacja: Uczelnia / możliwy wyjazd do szkół

Czas trwania: 45-60 min

Forma: wykład, prezentacja multimedialna

 

 

 

« wstecz