BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Zakład Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Florek, profesor
tel. 81-445-66-21
e-mail: mariusz.florek@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

  • dr hab. Piotr Skałecki, profesor uczelni, tel. 81-445-65-69
    e-mail: skalka_p@op.pl

Adiunkci

Pozostali pracownicy