BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Przewody doktorskie

Przewód doktorski Mohammeda Jard Kadhim, Msc

Przewód doktorski Mohammeda Jard Kadhim, Msc pt. The effect of propolis and bee poleen on selected production parameters in Japanese quail (Coturnix japonica)”.
 „Wpływ propolisu oraz pyłku pszczelego na wybrane parametry produkcyjne przepiórek japońskich (Coturnix japonica), wykonany pod kierunkiem dr hab. Grzegorza Borsuka, promotor pomocniczy dr Sebastian Knaga
 
 Pliki PDF do pobrania:
« wstecz