UP Lublin   Domy Studenckie
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Biuro Domów Studenckich


 

Biuro Domów Studenckich

15.09.2020

Kwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dla studentów:

I-go i II-go roku pierwszego stopnia wszystkich kierunków oraz kier. weterynaria odbywać się będzie w dniu 28.09.2020 r. (poniedziałek) w godzinach: 8-17

III-go i IV-go roku pierwszego stopnia wszystkich kierunków oraz kier. weterynaria odbywać się będzie w dniu 29.09.2020 r.  (wtorek) w godz. 8-17 

I-go i II-go roku drugiego stopnia wszystkich kierunków oraz V-VI roku kier. weterynaria odbywać się będzie w dniu 30.09.2020 r. (środa) w godz. 8-17

osoby nie będące studentami UP w Lublinie kwaterowane będą w dniu 01.10.2020 r. (czwartek) w godz. 8-17

 

Osoby kwaterujące się, którym zostało przyznane miejsce w domach studenckich przy ul. Langiewicza stawiają się w Biurze Domów Studenckich przy ul. Langiewicza 12 (DS Eskulap) oraz osoby, którym przyznano miejsce w domach studenckich przy ul. Dobrzańskiego w Biurze Domów Studnckich przy ul. Dobrzańskiego 33 i 35 (DS Broadway, DS  Manhattan)

1. z wypełnioną umową najmu (druk do pobrania)
2. zdjęciem w formacie legitymacyjnym

3. dowodem osobistym

4. przygotowaną opłatą w wysokości 50 zł

 

Każdy kwaterujący zobowiązany jest do przestrzegania reżimu sanitarnego:

1. zachowania dystansu społecznego

2. zdezynfekowania rąk przy wejściu do budynku

3. założenia maseczki

4. posiadania własnego długopisu

 

Do domu studenckiego wstęp mają tylko osoby kwaterowane.

 

Każda osoba kwaterująca sie obowiązana jest do przywiezienia własnej pościeli (kołdra, poduszka, koc), bielizny pościelowej, własnych naczyń, garnków oraz rzeczy osobistych.

 

UWAGA! od 1 października 2020 r. obowiązuje nowa tabela opłat za zakwaterowanie w domach studenckich.

29.06.2020

 

 

Komunikat Rektora z dnia 26 czerwca 2020 r. dotyczący zasad funkcjonowania domów studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

wniosek o zwrot nadpłaty

10.06.2020

AKADEMIKI
Pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentom, którzy posiadają orzeczony stopień o niepełnosprawności, są sierotami albo półsierotami oraz osobom, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
Wniosek dostępny jest na stronie: www.up.lublin.pl/akademiki
Terminy składania wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim:
- osoby przyjęte na studia w pierwszym naborze: od 24 do 31 sierpnia 2020 r.
- osoby przyjęte w kolejnych naborach składają wnioski na bieżąco po uzyskaniu statusu przyjęty na studia
Wniosek Microsoft Word 2013 Download - Pobierz za Darmo należy przesłać:
- elektronicznie na adres: stypendia@up.lublin.pl lub
- listownie na adres:
Biuro Stypendiów Studenckich
ul. Langiewicza 6, pok. 16
20-035 Lublin 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dysponuje miejscami w pokojach jedno- dwu- i trzyosobowych
w akademikach ul. Dobrzańskiego 33 i 35 oraz w pokojach dwu- i trzyosobowych ul. Langiewicza 6, 8 i 12.
Szczegółowych informacji dotyczących domów studenckich oraz zakwaterowania na rok akademicki 2020/2021 udzielają pracownicy poszczególnych domów studenckich:
Dom studencki „Cebion” ul. Langiewicza 6 
recepcja – 81 441 14 81
Dom studencki „Dodek” ul. Langiewicza 8
recepcja – 81 441 14 19
Dom studencki „Eskulap” ul. Langiewicza 12
administracja – 81 441 14 80, 81 441 14 91
recepcja – 81 441 14 86
Dom studencki „Manhattan” ul. Dobrzańskiego 33
recepcja – 81 461 07 36
Dom studencki „Broadway” ul. Dobrzańskiego 35
recepcja – 81 461 07 32  

  

05.06.2020
   
02.06.2020
            
01.06.2020
ilustracja
08.05.2020

W związku z komunikatem JM Rektora z dnia 7.05.2020 r. uaktualniającym zasady funkcjonowania Uczelni w tym Domów Studenckich, wszystkie wnioski o uzyskanie zgody na powrót do domów studenckich adresowane do Pani Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki należy kierować na adres mailowy Biura Domów Studenckich: magdalena.hetman@up.lublin.pl.

Wniosek należy udokumentować i uzasadnić.
Proszę pamiętać, że powrót jest możliwy w "szczególnie uzasadnionych" przypadkach.

08.04.2020
           
01.04.2020
     
18.03.2020