Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Aktualności

16.03.2020

 

Szanowni Państwo
Pracownicy realizujący zajęcia na Wydziale Agrobioinżynierii
oraz studenci Wydziału Agrobioinżynieri
 


W nawiązaniu do komunikatu J.M Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 6 marca i 12 marca 2020 r. oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i zawieszeniu zajęć dydaktycznych na wszystkich uczelniach w Polsce w dniach od 12 do 25 marca 2020 r. zgodnie z §1, ust.1 (Dz.U. z 2020 r. poz. 405).

W nawiązaniu do §1, ust. 2 w.w. Rozporządzenia stanowiącym iż. „W okresie zawieszenia kształcenia zajęcia mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie tego kształcenia” uprzejmie proszę wszystkich pracowników o realizację wykładów i ćwiczeń audytoryjnych na Wydziale Agrobioinżynierii za pomocą internetu.

Proszę korzystać z platform lub przekazywać do starostów lat prezentacje wykładów i ćwiczeń. Proszę również sprawdzać postępy studentów w nauce poprzez odpowiednie ćwiczenia, zadania i testy. W celu weryfikacji samodzielności realizacji pracy przez studenta, należy określić stosowny czas przeznaczony do wykonania określonych zadań. Realizacja zajęć za pomocą internetu powinna odbywać się w godzinach przedstawionych w rozkładach zajęć. Uprzejmie proszę pracowników i studentów o przestrzeganie rozkładu zajęć.

Każdy pracownik, który zgłosi do dziekanatu zamiar prowadzenia zajęć przez internet, otrzyma adres poczty elektronicznej do starosty określonego kierunku i roku studiów. Prezentacje wykładów, ćwiczenia, zadania i testy proszę przekazywać na adres starosty lub za zgodą studentów poprzez platformę do zdalnego nauczania. Obowiązkiem starosty roku będzie przekazanie materiałów dostarczonych przez pracowników do wszystkich studentów z danego roku albo poprzez e-mail grupowy lub na indywidualne konta. Wszelkie sugestie, prośby i pytania proszę kierować tylko za pomocą poczty elektronicznej.

Informacje o zgłoszeniu realizacji zajęć za pomocą internetu proszę kierować do Pań:


 

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii


« wstecz