WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Historia

« wstecz

Byli pracownicy Zakładu Parazytologii

Prof. dr hab. Bernard Bezubik, prof. dr hab. Stefan Furmaga, prof. dr hab. Jerzy Lech Gundłach, prof. dr hab. Zbigniew Kozar, prof. dr hab. Maria Prost, prof. dr hab. Zdzisław Raabe, prof. dr hab. Andrzej Bernard Sadzikowski, prof. dr hab. Witold Stefański,  prof.dr hab. Maria Stadnicka, prof. dr hab. Eugeniusz Żarnowski, dr hab. Bogna Borkowska, dr Marek Mucha, dr Kazimierz Sobieszowski, dr Adam Sołtys, dr Stanisław Wadowski,  dr Kazimiera Werda, dr Krystyna Zimowska, lek. wet. Tadeusz Białobłocki, mgr Krystyna Kossowska, lek. wet. Mirosław Kościański, mgr. Włodzimierz Maiński, lek. wet. Tadeusz Naczas, lek. wet. Janina Rajska, mgr. Barbara Stańska,  lek. wet. Wojciech Tereszkiewicz, lek. wet. Eugeniusz Wysocki

Historia

  • 1945 r. – utworzenie Katedry Zoologii i Parazytologii Wydziału Weterynaryjnego Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej
  • 1972 r. – przemianowanie na Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych i włączenie do Instytutu Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych
  • 1991 r. – utworzenie samodzielnej jednostki Katedra Parazytologii i Klinika Chorób Pasożytniczych.
  • 2000 r. – przemianowanie zgodnie ze statutem Akademii Rolniczej na Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
  • 2003 r. – włączenie Zakładu Parazytologii i chorób Inwazyjnych do nowoutworzonego Instytutu Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych


Kierownicy jednostki

1945-1947- prof. dr Witold Stefański
1947-1954- prof. dr Zdzisław Raabe
1954-1964- prof. dr Eugeniusz Żarnowski
1964-1983- prof. dr hab. Stefan Furmaga
1984-2006- prof. dr hab. Jerzy Lech Gundłach
2006-2010- prof. dr hab. Andrzej Bernard Sadzikowski