WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Badania

« wstecz

Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt

 

Analiza dorobku naukowo-badawczego pracowników Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt pozwala na wyodrębnienie następujących dziedzin badań:

- chirurgii operacyjnej, eksperymentalnej i biomateriałów,
- ortopedii,
- okulistyki,
- anestezjologii,
- stomatologii,
- onkologii,  
- neurologii.

            W okresie ostatniego dziesięciolecia badano nowo wprowadzane środki do sedacji i znieczulania zwierząt.

W ramach działalności statutowej realizowano tematy o dużej wartości aplikacyjnej. Należy wliczyć do nich badania:

a/ dotyczące najnowszych metod leczenia powikłań w gojeniu złamań kości długich,

b/ nad diagnostyką i leczeniem chorób spojówek i rogówki oraz występowaniem i diagnostyką wrodzonych chorób narządu wzroku,

 c/ nad wykorzystaniem nowoczesnych technik i środków leczniczych w chirurgii klinicznej, w których uwzględniono - metody leczenia chorób przyzębia u zwierząt mięsożernych, postępowanie i rozpoznawanie chorób przewodu pokarmowego z zastosowaniem technik endoskopowych, zastosowanie nowych biomateriałów w leczeniu złamań kości i chorobach przyzębia, a także w gojeniu ubytków krytycznych   kości i chrząstki stawowej u psów oraz u   zwierząt nieudomowionych.

Pokaźny dorobek pracowników Kliniki stanowią badania nad procesami nowotworowymi u zwierząt, a także analiza sekwencji DNA w tkankach zdrowych i chorobowo zmienionych u psów. Badania kierowane przez dr Adama Brodzkiego nad skutecznością leczenia farmakologicznego i chirurgicznego nowotworów hormonozależnych w zależności od wyników badań laboratoryjnych uzyskały grant MN i SZW. Na badania dotyczące dwufazowego sprężystego biomateriału kościozastępczego w badaniach in vivo grant MN i SZW uzyskała dr hab. Izabela Polkowska. Realizowano także we współpracy z AGH z Katedrą Bimateriałów AGH grant dotyczący resorbowalnych biomateriałów polimerowych do regeneracji tkanki kostnej.

 
 
Pracownia Radiologii i Ultrasonografii
 

Obecny kierunek badań jednostki obejmuje zakres chorób dojrzewania szkieletowego u psów. Prowadzone są badania rentgenometryczne układu kostnego. W obszarze zainteresowań naukowych pracowników znajdują się również badania nad rozwojem                      i inwazją tkanek przez procesy nowotworowe u zwierząt, szczególnie nowotworów jąder                  i gruczołu krokowego. Trwają prace w zakresie badań obrazowych chorób zwierząt egzotycznych. Pracownicy biorą udział w organizowanych na terenie kraju oraz poza jego granicami konferencjach naukowych i szkoleniach. Z zakresu ultrasonografii kwalifikacje podnoszono min. w trakcie szkoleń organizowanych przez PTU. Wyniki badań prezentowano własnych podczas europejskich spotkań European Veterinary Diagnostic Imaging  (Ghent 2004, Monachium 2005, Giessen 2010, Londyn 2011, Cascais 2013). Owocem kontaktów               z zagranicznymi ośrodkami naukowymi są odbyte staże na Wydziale Weterynaryjnym Szwedzkiego Uniwersytetu Nauk Rolniczych w Uppsali (dr Renata Komsta 2010, dr Anna Łojszczyk - Szczepaniak 2013).

« wstecz

Główne kierunki badań:

 

możliwość stosowania akupunktury w lecznictwie zwierząt; efektywność leczenia chorób przewodu pokarmowego u koni; nowe metody znieczuleń u psów i koni; etiopatogeneza i leczenie chorób spojówek i rogówki; nowoczesne sposoby leczenia następstw wypadków (złamania kości, rany). Badania terenowe nad występowaniem i terapią z.z.o; badania wstrząsu pourazowego u psów; badania przydatności nici i taśm węglowych w praktyce; choroby "neo" w praktyce małych zwierząt.

Osiągnięcia:

 

wprowadzono własną metodę zamykania kanału pachwinowego; opracowano sposób postępowania przy przerwaniu przegrody nosowej; zastosowano luźne magnesy do zapobiegania urazowemu zapaleniu czepca i otrzewnej; opracowano metody leczenia otwartych ran jam maziowych; wprowadzono nowoczesne metody znieczuleń zwierząt oraz nowe sposoby leczenia złamań kości.