Menu

Wysokość grantu STA/STT

« wstecz

Przedstawiamy Państwu wysokość stypendium przyznawanego pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) oraz wyjazdy w celach szkoleniowych (STT) w roku akademickim 2019-20 do krajów partnerskich (spoza UE).

 

Stypendium składa się ze: wsparcia indywidualnego + ryczałtu na koszty podróży 

 

Wsparcie indywidualne 

Wyjazdy pracowników z Polski do krajów partnerskich - 180 EURO/dzień/uczestnika przy pobytach nieprzekraczających 14 dni. Wsparcie indywidualne przyznawane jest na 7 dni (5 dni pobytu + 2 dni na podróż)

 

Ryczałt na koszty podróży
W ramach przyznanego przez NA dofinansowania wypłacamy Państwu ryczałt na koszty podróży. Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym (pod uwagę należy wziąć odległość podróży w jedną stronę, aby obliczyć kwotę ryczałtu należną za podróż w obie strony).
 
Do obliczenia odległości zobowiązani jesteśmy stosować kalkulator odległości opracowany przez KE i udostępniony na stronie programu Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.
  
Odległość
Kwota
od 10 do 99 km:
20 EURO na uczestnika
od 100 do 499 km:
180 EURO na uczestnika
od 500 do 1 999 km:
275 EURO na uczestnika
od 2 000 do 2 999 km:
360 EURO na uczestnika
od 3 000 do 3 999 km:
530 EURO na uczestnika
od 4 000 do 7 999 km:
820 EURO na uczestnika
8 000 km lub więcej:
1500 EURO na uczestnika
 
Kwoty dofinansowania na poszczególne kraje partnerskie (wsparcie indywidualne + ryczałt na koszty podróży):
 
Albania (STA i STT) - 1260 EURO + 275 EURO
 
Chiny (STA) - 1260 EURO + 820 EURO
 
Gruzja (STA) - 1260 EURO + 275 EURO
 
Rosja (STA i STT) - 1260 EURO + 275 EURO
 
 
Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie: Zasady finansowania w ramach programu Erasmus Plus z KRAJAMI PARTNERSKIMI