Menu

Wyjazdy szkoleniowe STT

« wstecz

ilustracja

 

 

Wyjazdy szkoleniowe pracowników 

(STT – Staff Mobility for Training)

 
 
 
Wyjazdy pracowników mogą być realizowane tylko i wyłącznie do uczelni, z którymi Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną w ramach programu Erasmus+ (patrz umowy z krajami partnerskimi).
 
Celem wyjazdu pracownika uczelni jest udział w szkoleniu (szkolenie praktyczne, warsztaty, seminarium, wizyta typu work shadowing - poznawanie pracy na danym stanowisku), które ma konkretnie zdefiniowany program na każdy dzień szkolenia i które przyczynia się do podniesienia kompetencji pracownika. 
 
Szkolenie ma podnosić kwalifikacje bezpośrednio związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej.  Celem wyjazdu nie może być udział w konferencji.
 
Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej musi być zrealizowany od 1 lutego 2020 do 31 lipca 2021.
Wymagana długość wyjazdu to 5 dni roboczych pobytu.
 
Przewidywana liczba wyjazdów dydaktycznych STT do zrealizowania w projekcie - 3 wyjazdy STT
Albania - 2 wyjazdy
Rosja - 1 wyjazd