Menu

Przyjazdy pracowników / Incoming staffPrzyjazdy dydaktyczne STA IN

« wstecz

 

 

Przedstawiamy państwu listę dokumentów,

które należy złożyć przed przyjazdem pracownika:

 

 

 
 
Potwierdzenie pobytu STA IN wystawione będzie przez Dział Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej (DPUiWM) po uprzednim przesłaniu drogą mailową przez pracownika jednostki zapraszającej UP w Lublinie informacji w języku angielskim o zajęciach przeprowadzonych przez nauczyciela i innych działaniach, w których brał udział.