Menu

Przyjazdy pracowników / Incoming staffPrzyjazdy pracowników / Incoming staff

« wstecz

ilustracja

 

W ramach programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna realizowane są przyjazdy pracowników (ST IN) z uczelni partnerskich w celu:

 

- prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA IN)

- udziału w szkoleniach (STT IN)

 
 
PRZYJAZDY NAUCZYCIELI W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDDAKTYCZNYCH
 
Mobilności takie mogą być realizowane tylko z uczelniami, z którymi zostały podpisane umowy obejmujące ten rodzaj wymiany dla właściwego wydziału/kierunku.
 
Pobyt nauczyciela/ pracownika z uczelni partnerskiej trwa zwykle jeden tydzień. Podczas tego okresu nauczyciel przyjeżdżający w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych musi przeprowadzić minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych. Dodatkowo może spotkać się z pracownikami jednostki zapraszającej, władzami wydziału i/lub uczelni. Program jego pobytu może obejmować także inne działania, np. udział w różnego rodzaju spotkaniach organizowanych w jednostce.
 
 
PRZYJAZDY PRACOWNIKÓW W CELU UDZIAŁU W SZKOLENIACH
 
Mobilnośći takie  nie wymagają podpisania umów z uczelniami przyjmującymi. Pracownik przyjeżdzający w celach szkoleniowych powinien zrealizować  szkolenie związane z charakterem pracy w jego uczelni macierzystej, minimum 16 godzin szkolenia. 
 
Dla obu rodzaju mobilności, dla każdego pracownika ustalany jest Indywidualny program nauczania/szkolenia. Szczegóły programu oraz termin wizyty ustalane są bezpośrednio pomiędzy pracownikami obu uczelni.