Menu

Wyjazdy szkoleniowe STTWyjazdy szkoleniowe STT

« wstecz

ilustracja

Wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT – Staff Mobility for Training)

 
Celem wyjazdu pracownika uczelni jest udział w szkoleniu (szkolenie praktyczne, warsztaty, seminarium, wizyta typu work shadowing - poznawanie pracy na danym stanowisku), które ma konkretnie zdefiniowany program na każdy dzień szkolenia i które przyczynia się do podniesienia kompetencji pracownika. 
 
Szkolenie ma podnosić kwalifikacje bezpośrednio związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej.  Celem wyjazdu nie może być udział w konferencji.
 
Pracownicy mogą wyjeżdżać do zagranicznych instytucji, organizacji, przedsiębiorstw, instytucji kultury, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, aby podnosić swoje kompetencje, wymieniać doświadczenia, poszerzać wiedzę w danej dziedzinie, doskonalić umiejętności i kwalifikacje potrzebne w pracy.
 
W celu zorganizowania wyjazdu szkoleniowego pracownik powinien indywidulanie skontaktować się z instytucją przyjmującą. Proponujemy skorzystanie z bazy umów podpisanych z w ramach programu Erasmus+ z uczelniami zagranicznymi dostepnej na naszej stronie.
 
 
UWAGA! 
Termin pierwszego naboru na wyjazdy w roku 2020/2021 upłynął 5 października 2020, termin drugiego naboru upłynął 15 listopada 2020. Obecnie trwa nabór ciągły, decyduje kolejność zgłoszeń, a mobilności przyznawane będą do wyczerpania przeznaczonych dla Uniwersytetu środków.
 
 
 Odbywanie mobilności pracowniczych możliwe jest w różnych trybach finansowanych na następujących zasadach:
  • wyjazd do uczelni/instytucji zagranicznej w celu odbycia szkolenia - przyznaje się finansowanie na  5 dni roboczych+2 dni podróży oraz ryczałt na koszty podróży
  • wyjazd do uczelni/instytucji zagranicznej w celu odbycia szkolenia w formie online - przyznaje się finansowanie na  5 dni roboczych+2 dni podróży oraz ryczałt na koszty podróży
  • mobilność mieszana, tzw. blended mobility - wyjazd do uczelni zagranicznej połączony z częściowo zdalną realizacją mobilności - przyznaje się finansowanie na dni robocze, w których pracownik faktycznie przebywał w jednostce zagranicznej
  • mobilność w pełni zdalna - odbywanie szkolenia w całości on-line - brak grantu z uwagi na brak wyjazdu